Dizajn i priprema

Korporativno brendiranje

Štampa

Promo materijali

Korporativni događaji

Bavimo se vizuelnim komunikacijama.

Stvaramo sredstva pomoću kojih ćete biti prepoznatljivi i predstaviti se publici u najboljem svetlu.

Kako funkcionišemo?

Recite nam o vašem projektu. Mi ćemo osmisliti kako da ga promovišemo.

Slušamo

Najpre se dobro upoznamo kroz razgovor, da dobro shvatimo šta nam je zadatak. Važno je da se jasno razumemo na samom startu i steknemo pravi uvid u vaše potrebe.

Razmišljamo

Što bi rekle kolege sa engleskog govornog područja – Brainstroming. Pažljivo promišljamo, osmatramo, istražujemo, postavljamo pitanja i pokušavamo da odgovorimo.

Pišemo i crtamo

Začaurimo se u kancelarijama i ne izbijamo napolje dok ne oblikujemo rešenje kojim smo zadovoljni. Ili odemo napolje po inspiraciju. Ponovo se sretnemo sa vama i diskutujemo…

Pravimo prototip

Pretvaranje ideje u vizuelni oblik, stvaranje uzorka, je najuzbudljiviji deo procesa. Na sopstvenoj opremi štampamo i modelujemo, a u pomoć priskaču i saradnici spolja.

Unapređujemo

Vreme je za demonstraciju, ocenjivanje, provere i unapređenje. Zatim krećemo sa finalnom produkcijom i pripremom za štampu / proizvodnju / publikovanje.

Pratimo

Komunikacija je živa stvar, što otvara mogućnost da se prilagodi trenutnim potrebama. Dizajn to treba da podrži. A tu smo i da ispratimo kvalitet u proizvodnji.

Kako to izgleda u praksi?

Evo šačice primera 🙂